STEDENBOUWKUNDIGE INLINCHTINGEN

 

In het kader van een vastgoedtransactie kan elke aanvrager stedenbouwkundige informatie (art. 275 van de BWRO) vinden over de gewestelijke of gemeentelijke regelgeving die van toepassing is op zijn eigendom en op elke verkoopakte. 

Dergelijke aanvraag gebeurt meestal door uw notaris of makelaar, maar kan ook door uzelf worden gedaan.

Let op: het gemeentebestuur levert geen enkel document af dat niet ondertekend is door de overheid, noch een kopie van het reeds opgesteld document.

Actualisatie van SI

De gemeentelijke administratie aanvaardt om binnen een termijn van 9 maanden na de afgifte van de stedenbouwkundige inlichtingen, haar antwoord kosteloos aan te passen, maar enkel op basis van nieuwe bewijsstukken.

Nadien of bij gebrek aan nieuw bewijsmateriaal, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 

Hoe vraagt u dit aan?

Vereiste documenten

Om volledig te zijn, moet uw aanvraag, het volgende bevatten…

  • indien u houder bent van een zakelijk recht (eigendom) : de informatie over de titel van dat recht
  • indien u gemandateerd bent door een houder van een zakelijk recht : de informatie over de titel van dat recht, alsmede een kopie van het mandaat
  • een uittreksel van het kadastraal plan met de omliggende gebouwen en hun huisnummers (te downloaden van de site: CadGis)
  • de beknopte beschrijving van het onroerend goed (gedateerd en ondertekend door de persoon die het document opgemaakt heeft)
  • het bewijs van betaling van de vergoeding

Teneinde de analyse van het onroerend goed uit te kunnen voeren, kan de administratie vragen om, indien noodzakelijk, foto's van het onroerend goed en van de plannen bij te voegen.

Let op: enkel aanvragen die volledig zijn worden behandeld.

Tarieven

De Stedenbouwkundige inlichtingen worden verstrekt tegen een eenmalige retributie van € 89,50 (tarief van kracht in 2022*). Bij dringende aanvragen kan het tarief worden verdubbeld (enkel bij een gerechtelijke verkoop).

* Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks (op 1 februari) aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Koninkrijk. 

Termijn

De stedenbouwkundige inlichtingen worden verstrekt binnen een termijn van 30 dagen of, bij dringende gevallen (enkel bij een gerechtelijke verkoop), binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag.

De stedenbouwkundige inlichtingen worden gegeven voor heel het gebouw

Indien u inlichtingen wenst over een appartement, een kelder en een parkeerplaats in hetzelfde gebouw, is één aanvraag voldoende. Indien u daarentegen een appartement op adres A en een garage op adres B verkoopt, moet u twee afzonderlijke aanvragen indienen. In geval van twijfel, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Stedenbouwkundige inlichtingen
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 26
icon email