SLUIKSTORTEN

 

De openbare ruimte ontsieren door afval achter te laten of te dumpen op straat op een manier die niet in overeenstemming is met de regelgeving rond afvalbeheer. Sluikstorten is verboden en strafbaar.

 

Hoe meldt u sluikstorting?

Als u sluikafval aantreft op het grondgebied van Koekelberg, neem dan onmiddellijk contact op met onze dienst Openbare Netheid. Wij sturen een ploeg ter plaatste en zorgen voor het opkuisen van het stort. Vergeet niet om uw naam, voornaam en telefoonnummer achter te laten en de exacte plek waar u het afval aangetroffen hebt, zodat de interventie vlot verloopt.

Wist u dat u via de website FixMyStreet of via hun app ook incidenten kan melden? Zowel voor sluikstorten als voor andere onbeschofte daden.

Opmerkingen

  • Het is verboden afval te storten op de openbare weg en daarna de dienst Openbare Netheid te contacteren om het afval op te ruimen. Onze werknemers doorzoeken het afval op zoek naar aanwijzingen om de verantwoordelijke op te sporen en te bestraffen
  • Zoals bepaald in artikel 24 van het algemeen politiereglement, is het verboden om in een gebouw of op een werf materiaal achter te laten dat hinderlijk is of schadelijk kan zijn voor de gezondheid, voor de hygiëne en de veiligheid.
  • Elke bewoner van een pand moet erop toezien om geen voorwerpen, wasgoed of meubilair neer te zetten of op te hangen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid, gezondheid of netheid op een terras of een balkon dat uitgeeft op straat.

Wat als iemand een inbreuk begaat?

  • Een administratieve boete die kan oplopen tot € 350.
  • De dader moet de ruimte in de oorspronkelijke staat herstellen. Als dit niet gebeurt, behoudt de Gemeente zich het recht voor om dit op kosten en op risico van de dader zelf te doen.
  Twitter share button Facebook share button  
 

NUTTIGE LINKS

FixMyStreet

Openbare netheid
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 01
icon téléphone   0800 929 09
icon email