ZWERFKATTEN & OPENBARE NETHEID

 

Katten zijn dieren die bekendstaan om hun onafhankelijke karakter. Zelfs tamme katten lopen vaak vrij rond en planten zich voort tijdens hun omzwervingen. Die omzwervingen geven meestal aanleiding tot ongewenste worpen die door de eigenaars worden achtergelaten of die geboren worden op pleinen, op braakliggende terreinen, in onbewoonde huizen of op plaatsen waar de omwonenden deze dieren blijven voeren. Het aantal ‘achtergelaten’ katten neemt evenredig toe met het aantal worpen en daarom kunnen de dierenasielen deze toestroom niet meer opvangen.

Zwerfkatten zijn weliswaar zelfstandig en weten zich te redden, maar zonder onderdak en zonder voedsel hebben ze toch moeite om te overleven. Ze zijn bang, zwerven ’s nachts rond en houden zich overdag schuil. Omdat ze worden blootgesteld aan de gevaren van het verkeer en aan ziekten, daalt hun levensverwachting.

Hun aanwezigheid in onze dagelijkse omgeving brengt een aantal problemen mee, zoals overlast tijdens de paartijd: vuil, nachtlawaai, verspreiding van infecties, parasieten en ziekten (zoals leukose (FeLV), kattenaids enz.), maar ook de vernieling van vuilniszakken, de verspreiding van huishoudelijk afval dat ratten aantrekt enzovoort.

Dit geldt des te meer omdat katten zich snel voortplanten. Een kat kan in een jaar tijd tot acht kittens krijgen.

 

Actie van de gemeente

We moedigen alle katteneigenaars dus aan om hun dieren te laten steriliseren en herinneren hen eraan dat:

  • De dienst netheid zich enkel toelegt op aanvragen voor de sterilisatie van zwerfkatten.
  • Als u er een tegenkomt in uw wijk, neem dan contact op met de vzw Chats Libres op 02 736 80 58 op dinsdag, donderdag en zaterdag van 12h00 tot 14h00 uur en op vrijdag van 16h00 tot 18h00 uur of via de website www.chats-libres.be.
  • De gemeente neemt een deel van de kosten voor haar rekening en de vereniging zal de kat vangen, onderzoeken en indien nodig verzorgen, steriliseren en vervolgens vrijlaten op de plaats waar ze gevangen werd.

]

  Twitter share button Facebook share button  
 
Openbare netheid
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 01
icon téléphone   0800 929 09
icon email