GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG

 

Koekelberg telt 3 gemeentelijke kinderdagverblijven :

 

Crèche Bonhommet (fr)
Schmitzstraat 13
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 414 27 26
icon email   

Crèche Pilouk (fr)
Emile Sergijselsstraat 8
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 49
icon téléphone   02 600 15 41
icon email   

Crèche Tilapin (Fr)
Ganshorensestraat 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 435 68 38
icon téléphone   02 435 68 44
icon email   

 

Onze kinderdagverblijven worden gesubsidieerd door het ONE (Office national de l'enfance). Kinderen en ouders worden opgevangen in het Frans.

 

Openingsuren

 • De kinderdaverblijven zijn alle werkdagen open van 07.00 tot 18.00u. (gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen).
 • Tijdens de schoolvakantie in de zomer zijn de kinderdaverblijven gesloten.
  De gemeenteraad bepaalt de dagen die als wettelijke feestdagen worden beschouwd en waarop de kinderdagverblijven gesloten zijn.
 • De kinderen kunnen tussen 07.00u. en 09.00u. naar de kinderdagverblijven worden gebracht. Ze kunnen afgehaald worden tussen 16.30u. en 18.00u.

Toelating

De toelating valt onder de bevoegdheid van het College van de Burgemeester en Schepenen. Enkel de kinderen die de leeftijd van drie jaar nog niet hebben bereikt worden toegelaten. Vooraf worden de kinderen door de arts van het kinderdagverblijf onderzocht. De arts stelt een certificaat op. Tevens wordt vooraf overgegaan tot een sociaal onderzoek dat het netto globale inkomen van het huishouden nagaat, evenals de gezondheidstoestand van alle gezinsleden.

Prioritair om te worden toegelaten tot de kinderdagverblijven zijn de kinderen waarvan de moeder zich in de onmogelijkheid bevindt om hun de absoluut noodzakelijke zorgen te geven :

 • op permanente basis
 • gedurende een tijdelijke periode (ziekte, zwangerschap, enz... ).

In dit geval dient de moeder verplicht een attest van de werkgever of een doktersattest voor te leggen. Wanneer de maximum capaciteit wordt bereikt, wordt de voorkeur gegeven aan, in onderstaande volgorde:

 • aan de families met het meest bescheiden inkomen
 • aan de families die in de gemeente wonen

Aanwezigheid

Als omwille van een willekeurige reden, een kind tijdelijk niet naar het kinderdagverblijf wordt gebracht, dienen de ouders verplicht de directie ervan op de hoogte te brengen, de dag ervoor of uiterlijk dezelfde dag vóór 09.00u.. In tegengesteld geval zal er voor deze dag betaald moeten worden.

Als en kind minder dan 05.00u. aanwezig is, dient er slecht voor een halve dag te worden betaald.

Prijs

De prijs wordt vastgelegd volgens de tabel opgesteld door het ‘ONE’, en dit in functie van de inkomsten van de huishoudens. Werknemers dienen een loonfiche af te leveren, evenals een door de werkgever naar behoren ingevuld attest. Aan zelfstandigen wordt het laatste aanslagbiljet van hun personenbelasting opgevraagd.

De terugbetaling gebeurt maandelijks per domicilie.

De vergoeding omvat de prijs van twee maaltijden en de toegediende zorgen. Geen enkel kind zal tot het kinderdagverblijf toegelaten worden indien de ouders de wettelijk verplichte inentingen hebben laten toedienen.

Zieke kinderen

Na afwezigheid wegens een besmettelijke ziekte, moeten de ouders een medisch attest voorleggen waarin staat dat het kind terug naar de crèche mag, vooraleer het kind effectief weer toegelaten wordt.

Het kinderdagverblijf ontvangt geen zieke kinderen. Als het kind meer dan 38,5° koorts heeft, mag het niet binnen. Als de temperatuur schommelt tussen 38 en 38,5°, wordt het kind de hele dag goed in de gaten gehouden en als de toestand verergert moeten de ouders het zo snel mogelijk komen halen.

Maaltijden

Het tijdstip en de menu van de maaltijden en de tussendoortjes worden vastgelegd door de directie en zorgvuldig nagekeken door een arts. De menu’s worden wekelijks uitgehangen.

Kleding

We letten erop dat er steeds propere reservekleren met de naam van het kind erop in de individuele lockers zitten. Kinderen worden door hun ouders omgekleed bij aankomst en bij vertrek.

Netheid

Ouders die onvoldoende letten op een propere verzorging van hun kind, worden op hun plicht gewezen door de directie. Ze worden gewaarschuwd dat hun kind niet meer toegelaten zal worden als ze de instructies niet opvolgen.

Elke ouder krijgt bij inschrijving van het kind in het kinderdagverblijf een uittreksel mee uit het reglement met de artikels 2, 3, 5 tot en met 13, 16, 17, 19 en 24, uitgeprint en te tekenen voor ontvangst. Het ontvangstbewijs wordt bijgehouden in het dossier van het kind.

Te voorzien op de eerste dag

 • Een medisch attest dat het kind in goede gezondheid verkeert.
 • Het notitieboekje van het kind of het medisch boekje van de kinderarts.
 • De attesten ingevuld door uw werkgever(s) en de loonfiches, en voor zelfstandigen het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.
 • Een woordje uitleg voor de verzorgers over het voedingspatroon en de gewoontes van de baby.
 • Een doos met melk en een plastic papfles.
 • Een fopspeen en reservekleren.

Inschrijvingen

Aanvragen voor inschrijvingen in de gemeentelijke kinderdagverblijven* kunnen worden gedaan na afloop van de derde maand van de zwangerschap:
 • ofwel door het document "formulaire d'inscription", dat onderaan deze pagina kan worden gedownload, in te vullen en per e-mail te sturen naar inscriptions@koekelberg.brussels 
 • ofwel door het invullen van het "inschrijvingsformulier" op papier, aan het onthaal van het gemeentehuis van Koekelberg (Henri Vanhuffelplein nr. 6).
Uiterlijk een maand nadat u ons het ingevulde document heeft bezorgd, ontvangt u een bevestiging van de aanvraag.
 
Inlichtingen: woensdag van 08.00 tot 16.00u., op het nummer  0490 67 28 15.

Te downloaden

Formulaire d'inscription