POLITIECOLLEGE EN POLITIERAAD

 

Politiecollege

Het politiecollege is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de politiezone, vergelijkbaar met het college van burgemeester en schepenen op gemeentelijk niveau. Dit houdt onder meer in dat politiecollege gezag uitoefent over het politiekorps en de korpschef, tuchtsancties oplegt en beslist over aankopen en aanbestedingen.

In de politiezone Brussel-West komt het politiecollege om de twee weken samen en het voorzitterschap wordt verzekerd door de burgemeesters via een jaarlijkse beurtrol.

De samenstelling van ons politiecollege:

  • burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek: mevrouw Catherine Moureaux
  • burgemeester van Jette: de heer Hervé Doyen
  • burgemeester van Ganshoren: de heer Pierre Kompany
  • burgemeester van Sint-Agatha-Berchem: de heer Christian Lamouline
  • burgemeester van Koekelberg: de heer Ahmed Laaouej
  • de korpschef en de secretaris van het politiecollege en de -raad

Politieraad

De politieraad is het democratische orgaan, gelijkaardig aan de gemeenteraad, dat toeziet op het functioneren van de politiezone. In deze raad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de politiezone. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, openstellen van vacatures en de benoemingen.

Onze politieraad is samengesteld uit de vijf burgemeesters (het politiecollege) en 25 raadsleden. De korpschef en de secretaris van het politiecollege en de -raad wonen de zittingen bij.

De politieraad komt een keer per maand samen en het voorzitterschap wordt verzekerd door de burgemeesters via een jaarlijkse beurtrol. Je kan de openbare zittingen van de politieraad bijwonen. Voor meer informatie over de samenstelling van de politieraad, de data en de inhoud neem je contact op met het secretariaat politieraad en -college.