SCHOOLBEMIDDELING

 

Je gaat naar school ? U hebt een schoolgaand kind of een schoolgaande jongere ? U werkt aan een school of bij een vereniging ? En u wordt geconfronteerd met een kwestie of een problematiek in verband met de schoolplicht ? De schoolbemiddelaars bieden u een passend antwoord met diverse door hen ontwikkelde acties.

 

Welke acties?

  • Studiebegeleiding voor de leerlingen van het eerste leerjaar, dus in het lager onderwijs, tot en met het tweede jaar van het middelbaar onderwijs, coaching, voorbereiding van de leerlingen op de certificatie-examens voor het getuigschrift basisonderwijs en het getuigschrift eerste graad middelbaar ofte secundair onderwijs…
  • Dagelijkse spreekuren om uw vragen te beantwoorden en u in te lichten : oriëntering, zoeken van een school, zoeken van een huiswerkschool, hulp bij administratieve formaliteiten (inschrijving in het 1ste jaar middelbaar, studietoelagen en studiebeurzen, beroep…)… 
  • Begeleiding en bemiddelende rol bij conflicten of onbehagen op school, bij schoolverzuim ofte afwezigheid op school, uitsluiting… 
  • Ondersteuning van het ouderschap 
  • Leuke, creatieve en pedagogische activiteiten ter bevordering van de persoonlijke ontplooiing van de kinderen 
  • Animatie in scholen en verenigingen : preventie van intimidatie of pesterijen op school…

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Schoolbemiddeling (Preventiedienst)
Sint Annakerkstraat 118
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 435 68 07
icon email