WIJKCOMITÉS EN PLAATSELIJKE INITIATIEVEN

 

Koekeliek

Buurtcomitee die actief is in het onderste deel van de Basiliek, in de gemeenten Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Molenbeek, en vormt een district van ongeveer 5.000 inwoners over deze drie gemeenten. Koekeliek wordt bestuurd door een 10-tal vrijwilligers die op hun beurt bijgestaan worden door heel wat buurtbewoners, afhankelijk van de activiteit.

Doelstellingen:

 • De sociale band met en tussen de bewoners verbeteren en elkaar beter leren kennen, ook tussen generaties
 • De buurt animeren door activiteiten en evenementen te organiseren. Bijvoorbeeld: een thematische buurtwandeling, de muzikale District Walks, krijttekeningen tijdens autoloze zondag, de soepdagen (met groenten uit eigen stadstuin),…
 • Alle belanghebbenden betrekken bij hun activiteiten: bewoners, verenigingen, scholen, handelaars, de gemeentelijke diensten,…
 • Het comitee streeft naar verbetering van de leefbaarheid in de wijk in overleg met de betrokken gemeenten (Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, etc.
 • Het onderhoud/beheer van de stadstuin van Koekeliek (met groenten en fruit), het beheer van de compostbakken en het gratis verdelen van compost
 • Educatie over composteren, permacultuur, insectenkasten,…
 • Meewerken aan goed beheer van diversiteit (planten en dieren) in onze wijk. Alsook streven naar het behoud van groene zones in onze buurt, zoals ’t Wegske (parkje aan de Basilieklaan) en het park Pévenage
 • Het beheer van de boek-ruil-kast aan ‘t Wegske
 • Samenwerking/uitwisseling van ideeën, ervaring en kennis met andere buurtcomitees.

Contact

Renaud JEANLOUIS

0475 98 55 38

Neem dan contact op via onze Facebook, e-mailadres of kom even langs op zondag tussen 10.00 en 11.00u. op het terrein van Koekeliek (Basilieklaan).

Elke zondag is het terrein open voor iedereen die groenten en fruit heeft om te composteren. Maar daarnaast is ook iedereen welkom voor een gezellige babbel of kennismaking. Opgelet: de coronamaatregelen dienen wel gerespecteerd te worden.

Liberté

Het wijkcomité de Quartier Liberté brengt de bewoners van de Vrijheidslaan in Koekelberg samen, met de bedoeling het leven in deze straat:

 •  gezelliger te maken, door het organiseren van:
  • een feestelijke brunch in september en andere gezellige evenementen (onder voorbehoud van de publieke gezondheidssituatie) 
  • evenals door tuinateliers en de bouw van vogel- en insekten-nestkasten (in ontwikkeling)
 • aangenamer te maken,
  • door de opstelling van bloembakken, die uiteindelijk door met groen beplante trottoirs zullen worden vervangen
  • door de vergroening van de boombakken op de parking (in ontwikkeling) 
  • door een momenteel ongebruikt stukje ruimte op de centrale berm (naast kruispunt Seghers/Normandie) in een kleine tuin te transformeren (in ontwikkeling)
 • door een momenteel ongebruikt stukje ruimte op de centrale berm (naast kruispunt Seghers/Normandie) in een kleine tuin te transformeren (in ontwikkeling),
 • veiliger te maken, door de eisen van de bewoners op het gebied van verkeersveiligheid en sluipverkeer te behartigen en te ondersteunen bij de gemeentelijke en gewestelijke overheden.

Contact

Annick DE KEYZER: 0477 26 04 42
Lien MOSTMAN: 0475 64 08 20
Jan-Pieter COOTJANS: 0475 20 57 67
Muriel DE VIRON: 0486 45 89 98

 

Promenade Besme

De Participatieve Duurzame Wijk Promenade Besme wil de Jules Besmestraat voor en door haar bewoners en die van de omgeving nieuw leven inblazen, zodat het meer een plaats van ontmoeting en discussie wordt en niet alleen maar een doorgangspunt. Het is dus de bedoeling de straat aangenamer, groener en veiliger te maken en de bewoners samen te brengen rond een ontmoetingsruimte en gemeenschappelijke activiteiten om te delen.

Projecten

 • Sharepot: creatie van mozaïekpotten door de bewoners. Deze potten zullen worden gedeeld (ze kunnen van jaar tot jaar worden verplaatst) en langs de hele straat worden geplaatst, waarbij de planten tijdelijk worden geadopteerd door de omwonenden.
 • The melting point: af en toe wordt het kruispunt tussen Besme en Seghers afgesloten om er activiteiten te organiseren die mensen samenbrengen. De bewoners nemen het kruispunt dan tijdelijk in bezit.
 • Kleurrijk oversteken: de zebrapaden rond het kruispunt Besme – Seghers krijgen op een veilige manier een kleurtje.
 • De toren van Babel: creatie van een boekendoos en een virtuele weggeefwinkel voor heel Koekelberg.

Contact

Gregory CLAESSENS

Buurtcompost

  Twitter share button Facebook share button  
 
Agenda 21
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon email