ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART EID

De eID is de elektronische identiteitskaart van de Belgen. De identiteitskaart is het bewijs dat u ingeschreven bent in het rijksregister van de natuurlijke personen.

Geldigheid

  • Uw identiteitskaart wordt vernieuwd als ze vervalt of als ze verloren of gestolen wordt.
  • U ontvangt een oproep enkele maanden voor de vervaldatum van uw huidige identiteitskaart.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de burger zelf om de geldigheid van zijn identiteitskaart te controleren. Als u dus geen oproep tot vernieuwing ontvangt, dient u zich spontaan aan te melden bij de gemeente voor het vervangen van uw kaart vóór de geldigheidsdatum ten einde loopt..
  • U kan uw kaart vernieuwen als ze beschadigd, verloren of gestolen is, of als de foto niet meer gelijkend is.
  • Is uw burgerlijke staat veranderd ? Uw kaart blijft geldig : de burgerlijke staat wordt niet vermeld op de eID.

Hoe vraagt u dit aan ?

Kom zelf naar het loket van de dienst bevolking en breng volgende zaken mee :

  • de oude identiteitskaart of een verklaring van verlies of diefstal
  • een recente pasfoto (maximum 6 maanden oud – neutrale blik – in kleur op witte achtergrond – conform de normen van de ICAO )

Tarieven

  • € 23 (normaal tarief)
  • € 115 (dringende procedure in 1 werkdag - aanvraag in te dienen vóór 14u30)

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Leveringstermijn

Binnen 2 - 3 weken stuurt het ministerie de PIN- en PUK-codes naar uw domicilieadres.   

Om uw kaart te activeren dient u zich aan te melden aan het loket met deze codes en met uw oude identiteitskaart (of met de verklaring van verlies of diefstal).

  Twitter share button Facebook share button  
 
Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email