PASPOORT

Een paspoort is een officieel en wereldwijd erkend reisdocument in de vorm van een klein boekje waarmee u naar alle landen van de wereld kunt reizen, al dan niet met een visum.

Geldigheidsduur

 • Volwassene: 7 jaar
 • Kind: 5 jaar

Hoe vraagt u dit aan ?

Maak een afspraak en meld u persoonlijk aan bij de loketten van de dienst bevolking:

 • Identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (maximum 6 maanden oud – neutrale blik – in kleur op witte achtergrond – conform de normen van de ICAO)
 • Oud paspoort

Opmerkingen:

 • Een Belgisch paspoort kan enkel afgeleverd worden aan een Belg.
 • Elk kind van minder dan 18 jaar moet in het bezit zijn van een individueel paspoort. Tijdens de aanvraag moet het kind aanwezig zijn. De aanvraag moet ingediend worden door de vader, de moeder of de voogd. Voor het kind worden dezelfde documenten als voor een volwassene opgevraagd, plus de identiteitskaart van de vader, de moeder of de voogd van het kind.

Tarieven en leveringstermijnen

Volwassene

 • € 90 (gewone procedure – 7 werkdagen)
 • € 280 (dringende procedure – 24u – aanvraag in te dienen vóór 14u30)
 • € 340 (superdringende procedure  – 4u30 – document op te halen bij de Federale Overheidsdient Binnenlandse Zaken – Koloniënstraat 11 – 1000 Brussel)

Kind (-18 jaar)

 • € 45 gewone procedure – 7 werkdagen)
 • € 230 (dringende procedure – 24u – aanvraag in te dienen vóór 14u30)
 • € 290 (superdringende procedure  – 4u30 – document op te halen bij de Federale Overheidsdient Binnenlandse Zaken – Koloniënstraat 11 – 1000 Brussel)

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Bijkomende informatie

Als een ouder niet wilt dat zijn kind een Belgisch paspoort ontvangt zonder zijn akkoord of medeweten, kan hij  Buitenlandse Zaken informeren.

Belgische burgers die in het buitenland wonen

Belgische burgers die in het buitenland wonen moeten voor de aanvraag van hun paspoort naar de diensten van de gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad (Koloniënstraat 56 – 1000 Brussel) of kunnen zich aanmelden bij de dienst Vreemdelingen van uw gemeentebestuur :

 • van de laatste gemeente waar ze ingeschreven waren in België
 • van de gemeente waar ze geboren zijn als ze nooit in België gewoond hebben
 • van een gemeente naar keuze als ze nooit in België gewoond hebben en er niet geboren zijn

Reisdocumenten voor vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen

Sommige vreemdelingen die in België wonen kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen dat het nationaal paspoort dat ze niet kunnen aanvragen, vervangt.

Bent u erkend vluchteling of staatloos?

 • U kan zich direct aanmelden bij uw gemeentebestuur met uw verblijfsvergunning (kaart A, B, C, D, F(+) en een pasfoto die ICAO-conform is. Ook kinderen jonger dan 12 jaar moeten het identiteitsbewijs voor buitenlandse kinderen hebben.
 • Als uw papieren en uw statuut in orde zijn, kan het gemeentebestuur uw aanvraag voor een reisdocument meteen registeren.
 • U kan uw aanvraag voor een reisdocument aanvragen via de gewone, de dringende of de superdringende procedure aan volgende tarieven :
  • Volwassene: € 86 (gewone procedure) / € 270 (dringende procedure)
  • Kind (- 18 jaar) : € 51 (gewone procedure) / € 230 (dringende procedure)

Bent u vreemdeling maar geen erkend vluchteling of niet staatloos ? Normaalgezien heeft u dan al een paspoort van uw eigen overheden (ambasade, consulaat) of kan u het bij hen aanvragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u een Belgisch reisdocument voor vreemdelingen aanvragen bij de dienst Vreemdelingen uw gemeente. Maar daarvoor moet u eerst de toestemming van FOD Buitenlandse Zaken vragen.

Verlies of diefstal van uw paspoort

Bel DocStop : 0800 2123 2123 / + 32 2 518 2123

Ga dan naar het gemeentehuis om een nieuw paspoort aan te vragen.

Let op: In geval van diefstal moet u eerst naar de politie om een een attest van verlies/diefstal te krijgen. Dan mag u naar het gemeentehuis.

Bij herhaaldelijk verlies kan de politie een onderzoek instellen.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email