EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

Een eensluidend verklaard afschrift of kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel. Het garandeert dat de kopie (bv. van een diploma) identiek is aan het origineel.

Hoe vraagt u dit aan ??

Meld u persoonlijk aan bij de loketten van de dienst bevolking

Voorwaarden en vereiste documenten

  • Het document is origineel
  • De kopie(ën) is/zijn van goede kwaliteit
  • De inhoud moet opgesteld zijn in het Nederlands of in het Frans en mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden

Tarief

  • € 5

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Leveringstermijn

  • Onmiddellijk als het bedoeld is voor gebruik in België

  • 2 à 3 werkdagen als het bestemd is voor het buitenland

Opmerking

Kopieën van akten van de burgerlijke stand, authentieke akten, identiteitskaarten of paspoorten kunnen niet eensluidend verklaard worden.

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email