WETTIGING VAN EEN HANDTEKENING

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. De wettiging is een eenvoudige administratieve formaliteit die geenszins de echtheid van de inhoud van het document bewijst. Het dient enkel voor Belgische of buitenlandse documenten die nuttig of nodig zijn in België of in het buitenland.

De handtekening op het document moet overeenstemmen met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld.

Hoe vraagt u dit aan ?

  • Meld u persoonlijk aan bij de loketten van de dienst bevolking

Voorwaarden en vereiste documenten

  • Identiteitsbewijs
  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet gedomicilieerd zijn in Koekelberg
  • De inhoud van het document moet opgesteld zijn in het Nederlands of in het Frans en mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden

Tarief

  • € 5 per handtekening

Betaalmogelijkheden : cash of bankkaart

Leveringstermijn

  • Onmiddellijk als het bedoeld is voor gebruik in België
  • 2 tot 3 werkdagen als het bestemd is voor het buitenland of voor een consulaat want in dat geval moet de burgemeester (of de bevoegde schepen) de handtekening legaliseren

Belgen of vreemdelingen die niet in België wonen

De handtekening voor Belgen of vreemdelingen die niet in België wonen kan enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Meer info : FOD Buitenlandse Zaken

  Twitter share button Facebook share button  
 
Bevolking
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 21
icon email