VERKLARING BETREFFENDE DE LAATSTE WILSBESCHIKKING (BEGRAFENISWIJZE EN CEREMONIE)

 

Iedereen kan tijdens zijn leven in de gemeente waar hij of zij woont een verklaring laten registreren betreffende de wijze van teraardebestelling (begraving of crematie) en volgens welke levensbeschouwing zijn of haar eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden.

Hoe uw aanvraag indienen ?

De aangever zal een ontvangbewijs krijgen dat hij/zij zal moeten ondertekenen. 

Tarief

Gratis.

Termijn

Uw aanvraag wordt onmiddellijk geregistreerd aan het loket.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Burgerlijke stand
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 28
icon téléphone   02 412 14 29
icon email