OVERLIJDENSAANGIFTE

Wat te doen bij overlijden?

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op
 • Sterft iemand thuis, dan verwittigt u de huisarts of dokter met wachtdienst
 • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest
 • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in het bijzijn van een arts een proces-verbaal op

Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar u kunt dit ook zelf doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Vereiste documenten

 • Overlijdensattest dat de dokter
 • Identiteitskaart van de overledene
 • Identiteitskaart van de aangever
 • Rijbewijs van de overledene
 • Proces-verbaal van een officier van de politie (Bij een verdacht of gewelddadig overlijden)
 • De volmacht van de familie of van de persoon die bevoegd is om voor de begrafenis te zorgen
 • Een fotokopie van de identiteitskaart van deze persoon
 • De vergunningsaanvraag voor de crematie ondertekend door de familie van de overledene
 • Het verslag van de lijkschouwer in het geval van crematie
 • De concessieaanvraag om de overledene op de begraafplaats van Koekelberg te laten begraven, gedateerd en ondertekend door de familie

Tarieven

Gratis.

Niet te vergeten

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingen
 • huiseigenaar
 • waterbedrijf
 • leverancier van gas en elektriciteit
 • werkgever
 • enz.

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Burgerlijke stand
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 28
icon téléphone   02 412 14 29
icon email