AANKOOP VAN EEN CONCESSIE

U hebt een naaste verloren en wilt dat hij of zij een laatste rustplaats vindt op de begraafplaats van Koekelberg, die buiten de gemeente ligt op de grens tussen Dilbeek en Sint-Agatha-Berchem? Wij bieden concessies aan van 15 of 50 jaar.

Hoe een aanvraag indienen ?

Tarieven

  • De prijs van de vergoeding varieert naargelang het type en de duur van de concessie
  • Concessies worden verhoogd met 100 % en 200 % indien de overledene niet in de gemeente woonde.
  • Lijst van de vergoedingen van de begraafplaats
  • Merk op dat de lijst noch het gebruik van het gemeentelijk mortuarium (€ 25 per dag), noch van de uitvaartzaal (€ 50 per dag) omvat.

Wat als het overlijden in het buitenland plaatsvindt?

  • Neem contact op met de lokale autoriteiten van de plaats van overlijden.
  • De overlijdensakte moet voorzien zijn van een legalisatie of een apostille (zie criteria op de website van de FOD Buitenlandse Zaken van België)
  • De overlijdensakte moet vergezeld zijn van een vertaling naar het Frans of het Nederlands door een beëdigd vertaler.
  • Breng de dienst Bevolking of de dienst Vreemdelingenzaken van de laatste bekende woonplaats van de overledene in België op de hoogte.

Begin en einde van een concessie

De duur van de concessies is 15 of 50 jaar.

Loopt de duur van de concessie binnenkort af? Er hangt een algemeen bericht uit op de informatieborden aan de hoofdingang van de begraafplaats om de families te informeren over de te ondernemen stappen.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Burgerlijke stand
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 28
icon téléphone   02 412 14 29
icon email