WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE

In 2002 heeft België een wet goedgekeurd die euthanasie in bepaalde situaties uit de strafrechtelijke sfeer haalt.

Op verzoek van de patiënt mag een arts euthanasie toepassen als voldaan is aan alle voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd. Dit verzoek wordt geuit door een handelingsbekwame patiënt die bij bewustzijn is (actueel verzoek) of door een voorafgaande wilsverklaring.

Voorwaarden

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige (onder ontvoogde minderjarige wordt verstaan “persoon die jonger is dan 18 jaar maar die ingevolge een beslissing van een Jeugdrechtbank niet meer onderworpen is aan het gezag van zijn ouders”) kan een wilsverklaring opstellen. Dit is een schriftelijk document waarmee een persoon toestemming geeft om een arts in de toekomst euthanasie te laten plegen onder de door de wet bepaalde voorwaarden in het geval dat deze persoon zijn wil niet meer zou kunnen uiten omdat hij op onomkeerbare wijze niet bij bewustzijn is (coma of vegetatieve toestand). De arts die euthanasie toepast op basis van een wilsverklaring moet vooraf vaststellen:

  • dat de patiënt een ernstige en ongeneeslijke aandoening heeft, veroorzaakt door een ongeval of ziekte
  • dat de patiënt bewusteloos is (coma of vegetatieve toestand)
  • en dat deze situatie onomkeerbaar is volgens de huidige stand van de wetenschap.

Deze wilsverklaring is niet toegankelijk voor minderjarigen.

Hoe een wilsverklaring indienen?

  • Kom persoonlijk langs bij de dienst Burgerlijke Stand
  • De voorafgaande wilsverklaringen inzake euthanasie ingediend vanaf 02 april 2020 zijn van onbepaalde duur.  De verklaringen ingediend vóór deze datum, zijn van een bepaalde duur van 5 jaren, en zullen dan herbeverstigd moeten worden. 

Tarief

Gratis.

Termijn

Onverwijld.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Burgerlijke stand
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 28
icon téléphone   02 412 14 29
icon email