AKTE OF UITTREKSEL VAN DE GEBOORTEAKTE

Voorwaarden

Bij de dienst Burgerlijke stand van Koekelberg

 • Iedereen geboren in België
 • Iedereen geboren in het buitenland, maar getrouwd in België sinds 31 maart 2019
 • Iedereen geboren in het buitenland, maar Belg geworden sinds 31 maart 2019
 • Iedereen geboren in het buitenland, met de Belgische nationaliteit en van wie de geboorteakte werd ingeschreven in een Belgisch register van burgerlijke stand

Bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

 • Iedereen geboren in het buitenland maar met het statuut van vluchteling of staatloze

Bij een buitenlandse administratie

 • Iedereen geboren in het buitenland die niet voldoet aan een van bovenstaande voorwaarden, moet contact opnemen met zijn geboorteplaats in het buitenland. Merk op dat een geboorteakte van een buitenlandse administratie moet worden gelegaliseerd of vergezeld moet zijn van een door een beëdigd vertaler gevalideerde vertaling naar het Frans of het Nederlands om gebruikt te kunnen worden voor deze procedure in België.

Hoe uw aanvraag indienen ?

 • Via IRISbox
 • Aan het loket van de diesnt Burgerlijke stand
 • 02 412 14 28

Tarief

 • Gratis via IRISbox
 • Aan het loket : € 5

Leveringstermijn

Immédiat.

  Twitter share button Facebook share button  
 

  AANVRAAG DOCUMENT

Burgerlijke stand
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 28
icon téléphone   02 412 14 29
icon email