AANKOMSTVERKLARING - KORT VERBLIJF VAN EEN NIET-EU-BURGER

Als u een niet-Europese burger bent en uw wenst in België te verblijven voor een periode van minder dan 3 maanden, dan moet u uw aanwezigheid melden bij de gemeenteadministratie van de gemeente waar u verblijft binnen 3 werkdagen na uw aankomst (behalve als u op hotel verblijft, een gevangenisstraf uitzit of opgenomen bent in een ziekenhuis).

Een verklaring van aanwezigheid is verplicht bij elk nieuw verblijf op Belgisch grondgebied.

Hoe deze aanvraag indienen?

Meld u persoonlijk aan aan een loket van de dienst vreemdelingenzaken. Dit moet u meenemen:

  • Een paspoort met geldigheidsduur van minimum 3 maanden na de laatste dag van uw geplande verblijf en eventueel uw visum (behalve als u hiervan vrijgesteld bent) of een geldige verblijfsvergunning van een ander Europees land (+ een kopie ervan)
  • Een pasfoto
  • € 8 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Vreemdelingenzaken
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 92
icon email