VERKLARING VAN KORT VERBLIJF (EU/EER/ZWITSERLAND)

Elke Europese burger heeft het recht in België te verblijven voor een duur van maximum 3 maanden, ongeacht het doel van zijn verblijf, na het vervullen van een minimum aan formaliteiten.

U bent verplicht uw aanwezigheid aan de gemeenteadministratie van de gemeente waar u verblijft aan te geven binnen 10 werkdagen na uw aankomst (behalve als u op hotel verblijft, een gevangenisstraf uitzit of opgenomen bent in een ziekenhuis).

Een verklaring van aanwezigheid is verplicht bij elk nieuw verblijf op Belgisch grondgebied.

Hoe deze aanvraag indienen?

Meld u persoonlijk aan aan het loket van de dienst vreemdelingenzaken. Dit moet u meenemen:

  • Een paspoort met geldigheidsduur van minimum 3 maanden na de laatste dag van uw geplande verblijf, of een nationale identiteitskaart (+ een kopie ervan)
  • € 5 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Vreemdelingenzaken
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 92
icon email