EERSTE INSCHRIJVING – EU/EER/ZWITSERLAND - LANG VERBLIJF VAN MEER DAN 3 MAANDEN

Als u voor langer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, dan moet u uw aanwezigheid melden aan de gemeenteadministratie van de gemeente waar u verblijft binnen de 8 werkdagen na uw aankomst. Een bijlage 19 wordt u uitgereikt.

Hoe deze aanvraag indienen?

Meld u persoonlijk aan aan een loket van de dienst vreemdelingenzaken. Dit moet u meenemen:

  • Een paspoort met geldigheidsduur van minimum 3 maanden na de laatste dag van uw geplande verblijf, of een nationale identiteitskaart
  • 4 pasfoto’s
  • € 5

De andere in te dienen documenten worden u meegedeeld tijdens uw afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken.

Enkel op afspraak : 02 600 15 92

 

Gezinshereniging

  • Voor een aanvraag voor een gezinshereniging moet u, op de dag van uw afspraak, de akten van de burgerlijke stand meenemen die de verwantschap met de persoon met wie u zich herenigt bewijzen. Indien deze akten niet zijn opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels, dan moeten ze vertaald worden.
  • Een toestemming van de ouders, of, indien van toepassing, een juridische beslissing inzake het gezag over het kind, moet voorgelegd worden indien de aanvraag een minderjarig kind van minder dan 18 jaar betreft.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Vreemdelingenzaken
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 92
icon email