EERSTE INSCHRIJVING – NIET-EU-BURGER – LANG VERBLIJF VAN MEER DAN 3 MAANDEN

Als u voor langer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, dan moet u uw aanwezigheid melden aan de gemeenteadministratie van de gemeente waar u verblijft binnen de 8 werkdagen na uw aankomst.

Met een D-visum (aanvraag ingediend buiten België)

Hoe deze aanvraag indienen ?

Présentez-vous personnellement au guichet du Service Étrangers en vous munissant de :

  • Een paspoort met geldigheidsduur van minimum 3 maanden na het geplande verblijf en uw D-visum (+ een fotokopie in kleur)
  • 4 pasfoto’s
  • € 8

Naargelang uw statuut krijgt u een bijlage 15 of 49 in afwachting van de verblijfscontrole.

Naargelang uw statuut krijgt u een bijlage 15 of 49 in afwachting van de verblijfscontrole.

Enkel op afspraak: 02 600 15 92

Zonder D-visum (aanvraag ingediend in België)

Hoe deze aanvraag indienen ?

Meld u persoonlijk aan aan een loket van de dienst vreemdelingenzaken. Dit moet u meenemen:

  • Een paspoort met geldigheidsduur van minimum 3 maanden na het geplande verblijf en uw D-visum (+ een fotokopie in kleur)
  • 4 pasfoto’s
  • € 8 
  • Bewijs van betaling van de federale bijdrage in administratieve kosten (behalve als u hiervan vrijgesteld bent)
  • Document dat u verblijfsrecht toekent (contacteer de dienst vreemdelingenzaken om te weten wat u nodig hebt)

Enkel op afspraak: 02 600 15 92

Naargelang uw statuut krijgt u een bijlage 15 of 49 in afwachting van de verblijfscontrole.

Als de controle positief is, dan krijgt u een uitnodiging om u aan te melden aan het loket van de dienst vreemdelingenzaken om een rijksregisternummer aan te maken en een elektronische verblijfskaart te bestellen.

De andere in te dienen documenten worden u meegedeeld tijdens uw afspraak bij de dienst Vreemdelingenzaken.

U krijg een bijlage 19ter en u zal 3 maanden hebben om de ontbrekende documenten in te dienen. De hele procedure duurt ongeveer 6 maanden na de overhandiging van bijlage 19ter.

Na een positieve verblijfscontrole krijgt u een uitnodiging om u aan te melden aan het loket van de dienst vreemdelingenzaken om een attest van immatriculatie (oranje kaart) te bestellen. Een betaling van € 8 €wordt gevraagd voor deze bestelling.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Vreemdelingenzaken
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 92
icon email