HUMANITAIRE REGULARISATIE

De aanvragen voor een “verblijfsrecht van meer dan 3 maanden” voor uitzonderlijke omstandigheden en voor humanitaire redenen, op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980, moeten ingediend worden per brief ter attentie van de Burgemeester, Henri Vanhuffelplein 6, 1081 Koekelberg, met alle nodige bewijsstukken.

  • Bewijs van betaling van de federale bijdrage in administratieve kosten
  • Een kopie van uw geldig paspoort

Na een verblijfscontrole door de politie, zal u uitgenodigd worden door onze diensten om de gemeentebelasting te betalen ter hoogte van € 50. U krijgt een ontvangstbewijs (bijlage 3).

  Twitter share button Facebook share button  
 
Vreemdelingenzaken
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 92
icon email