ARBEIDSVERGUNNING

Niet-EU-burgers die in België wensen te werken moeten een arbeidsvergunning verkrijgen.

Hiervoor moeten ze zich wenden tot de gewestelijke tewerkstellingsdiensten, zij het voor een eerste aanvraag of voor een verlenging.

  • Brussel
  • Wallonië
  • Vlaanderen

Na akkoord van de gewestelijke tewerkstellingsdienst met betrekking tot de aanvraag voor een arbeidsvergunning en het akkoord van de Federale dienst vreemdelingenzaken met betrekking tot uw verblijf, zal de gemeente u uitnodigen om een verblijfsvergunning te bestellen.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Vreemdelingenzaken
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 92
icon email