STATUUTWIJZIGING

Een aanvraag voor wijziging van uw statuut kan ingediend worden bij de dienst vreemdelingenzaken door elke niet-EU-burger die in Koekelberg verblijft en die een verblijfsvergunning heeft voor meer dan 3 maanden.

De statuutwijzigingsaanvragen moeten ingediend worden gedurende de geldigheidsperiode van de huidige verblijfsvergunning.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Vreemdelingenzaken
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 92
icon email