KLEINE KLUSSEN VIA HET PWA (PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP)

 

Voor wie?

 • De inwoners van Koekelberg kunnen een beroep doen op het PWA voor een aantal taken die niet in het gewone arbeidscircuit uitgevoerd worden.
 • De vzw's, de niet-commerciële verenigingen en de onderwijsinstellingen kunnen ook een beroep doen op het PWA voor occasionele taken, die vrijwilligers meestal doen.

Toegelaten activiteiten

Voor particulieren:

 • Hulp bij tuinonderhoud : maaien van grasperken, ruimen van sneeuw of bladeren, hagen snoeien, onderhoud van bloemperken, enz.
 • Hulp voor zieken en kinderen : babysitten, voor- en naschools toezicht, inhaallessen, oppas van zieken of mindervaliden, meegaan naar de dokter, boodschappen doen, enz.
 • Administratieve hulp : hulp bij het invullen van formulieren (bv. belastingbrief), meegaan naar een gemeentelijke dienst, enz.
 • Hulp bij kleine onderhouds- en herstellingswerken (klusjes, verven, behangen, opruimen, verhuizen)

Voor vzw's, niet-commerciële verenigingen en onderwijsinstellingen:

 • In vzw's en andere niet-commerciële verenigingen : administratieve hulp bij speciale activiteiten, begeleiding bij hobby's of sport, klein onderhoud, enz.
 • In onderwijsinstellingen : toezicht  houden op de kinderen bij buitenschoolse activiteiten, hen begeleiden tot aan de bushalte, regelen van het verkeer aan de school, hulp bij evenementen, enz.
 • Bij plaatselijke overheden : seizoensgebonden werk voor de verbetering van de leefomgeving, opkuisen van verwaarloosde wijken, gelegenheidshulp in gemeentelijke bibliotheken, hulp op kermissen, braderieën,...
 • Bij mede-eigendommen met maximum 10 appartementen : schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten.

Formaliteiten om in te schrijven

 • Ondertekenen van de inschrijvingsdocumenten

Hoeveel kost het?

 • Jaarlijks inschrijvingsgeld van € 7,44
 • Aankoop van PWA-cheques van de firma Edenred

  Twitter share button Facebook share button  
 
PWA - Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap
Sint Annakerkstraat 114
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 410 05 32
icon téléphone   02 410 91 44
icon email