GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

 

Waaruit bestaat het Gemeentelijke Mobiliteitsplan?

Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd goedgekeurd op 20 oktober 2011 door de gemeenteraad, op basis van een diagnose en voorstellen van een gespecialiseerd adviesbureau. Het bepaalt doelstellingen voor wat betreft mobiliteit en toegankelijkheid, verkeersveiligheid en leefkwaliteit in Koekelberg.

Voor wat de mobiliteit en toegankelijkheid betreft, beoogt het plan om:

  • een coherent verplaatsingssysteem uit te werken voor mensen en goederen, die multimodaal is, volgens een bepaalde hiërarchie en met de juiste signalisatie
  • een antwoord te bieden op de vraag naar toegankelijke openbare ruimte, met name voor mensen met een beperkte mobiliteit en mensen met een bescheiden inkomen
  • verplaatsingen te voet of met de fiets te promoten (de actieve en lokale verplaatsingswijzen), net zoals het openbaar vervoer en een rationeel gebruik van de wagen aan te moedigen alsmede de intermodaliteit
  • een coherent parkeersysteem uit te werken dat eveneens coherent is met het verplaatsingssysteem

Voor wat verkeersveiligheid betreft, beoogt het plan om:

  • het aantal en de ernst van de verkeersongevallen te verminderen

Voor wat levenskwaliteit betreft, beoogt het plan om :

  • voorrang te geven aan gemoedelijke voetgangersruimte
  • lokale activiteiten te favoriseren in het openbaar domein
  • maatregelen voor te stellen voor het verminderen van geluidsoverlast en vervuiling gelinkt met het verkeer

 

Te raadplegen: 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Mobiliteit
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 30
icon téléphone   02 412 14 21
icon email