LUCHTKWALITEIT: FIJNSTOFALARM: INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSDREMPEL

 

De informatie- en sensibiliseringsdrempel (drempel 0) wordt geactiveerd wanneer de over de laatste 24 uur gemeten concentratie van fijnstof de vastgelegde grens overschrijdt, en indien de weermodellen geen aanzienlijke verbetering voorspellen voor de komende 24 uur (bijvoorbeeld geen wind of regen).

Wat zijn de uitvoeringsmaatregelen?

De Brusselse overheid meldt dat de luchtkwaliteit verslechtert en informeert de bevolking over de aard van deze vervuiling en de impact ervan op de gezondheid.

U wordt daarom aangemoedigd een ander gedrag aan te nemen om de emissies van verontreinigende stoffen te beperken, bijvoorbeeld een ander vervoermiddel dan de auto nemen en de verwarming lager zetten. 

 

Wat concreet te doen?

Door ons gedrag te wijzigen kunnen we een rol spelen in de verbetering van de luchtkwaliteit:

  • Ga zo veel mogelijk te voet, neem het openbaar vervoer of de fiets.
  • Opteren voor carpooling en eco-driving toepassen als verplaatsing met de auto onvermijdelijk is.
  • Kies voor thuiswerken of het verplaatsen van de telewerkdag.
  • Beperk de temperatuur binnenshuis tot 20°C.
  • Vermijd verwarming met hout
  • Voor gevoelige personen: vermijd fysieke inspanningen.

 

Zich informeren en zich voorbereiden

Download de app  “Brussels Air” om steeds op de hoogte te zijn van de luchtkwaliteit in Brussel. De app zal u eveneens een melding sturen bij een alarm wegens een pollutiepiek. Als u vragen heeft, kunt u ook altijd onze FAQ raadplegen.  

 

  Twitter share button Facebook share button  
 
Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3002
1000 Bruxelles / Brussel
icon téléphone   02 775 75 75
icon email   Contact