WAT UW GEMEENTE DOET VOOR HET KLIMAAT

 

2019, het jaar van Agenda 21, het Burgemeestersconvenant en de klimaatnoodtoestand.

De gemeente heeft in samenwerking van het Brussels Gewest het Agenda 21 programma (2019-2020) succesvol afgerond met de organisatie van burgervergaderingen over duurzame ontwikkeling en welzijn. Het “Eco-Team” zag het levenslicht en sensibiliseert de gemeente in het zorg dragen voor de planeet.

In de lente van 2019 stemde de gemeenteraad unaniem voor de klimaatnoodtoestand (Zeroplastic). In de herfst van 2019 vervoegde de gemeente het Burgemeestersconvenant voor het klimaat en de energie.  Dit is een Europees initiatief dat wereldwijd gegaan is en nu meer dan 10000 lokale overheden in meer dan 50 landen omvat. Deze gemeenten en regio’s zetten zich samen in voor het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050.

Sindsdien werkt de gemeente aan acties voor het milieu en de levenskwaliteit van de bewoners (beplanting van de gevels, adopteer een boom…).

Het klimaatactieplan

Sinds 2022 snijdt Koekelberg met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw hoofdstuk aan in de uitwerking van het klimaatactieplan voor de volgende twee jaren.

Dubbele doelstelling:

  • De uitstoot van broeikasgassen door de gemeente en het gemeentebestuur verminderen.
  • Het grondgebied aanpassen aan de gevolgen van de klimaatwijziging.  

 

De uitwerking van het plan bestaat uit drie fasen:

 

  1. Weten waar we staan, stand van zaken

Met de hulp van Leefmilieu Brussel heeft de gemeente een inventaris van de broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de gemeente en van het gemeentebestuur opgesteld.

Dit omvat de directe uitstoot zoals energieverbruik en vervoer, maar ook indirecte emissies zoals afvalproductie.

De kwetsbaarheid van het grondgebied werd in kaart gebracht.  De belangrijkste uitdaging is de strijd tegen de klimaatopwarming: hittegolven, overstromingen en droogte.

De gemeente werkt intern aan acties die de koolstofvoetafdruk van het gemeentebestuur verkleinen.

 

  1. Burgervergadering voor het klimaat, participatieve fase

In 2023, kwam een burgerraad voor het klimaat vier keer bij elkaar om samen plaatselijke oplossingen te bedenken voor deze globale uitdaging. Koekelbergenaars en sleutelspelers (scholen, verenigingen, handelaars…) werden uitgenodigd op de klimaatraad. Ze konden hun ideeën, behoeften en prioriteiten kenbaar maken.

Tijdens de eerste vergadering werden de belangrijkste uitdagingen vastgelegd:

  • Vervuiling door verwarming van gebouwen en mobiliteit.
  • Infrastructuuraanpassingen.
  • Vergroening van de openbare ruimte en waterbeheer.
  • Koolstofvoetafdruk van consumptiegoederen, voeding en afval.

 

Tijdens de volgende vergaderingen legden de deelnemers prioritaire oplossingen vast voor Koekelberg.

Ze formuleerden talrijke antwoorden op de uitdagingen van de klimaatverandering. Hier volgen enkele voorbeelden.

Hoe de energetische vernieuwing van gebouwen versnellen?

Hoe actieve mobiliteit aanmoedigen?

Hoe de publieke ruimte fris houden in de zomer?

Hoe het delen en hergebruiken van dingen bevorderen?

Hoe gezonde en duurzame voeding bereikbaar maken?

Hoe de burgerparticipatie blijvend inrichten?

 

Uiteindelijk werden er 14 maatregelen uitgewerkt. Elke maatregel bestaat acties, mogelijke actoren en partners. Ze worden vervolledigd met een lijst van hun bijkomende voordelen en inspirerende voorbeelden.

De lijst met acties en de resultaten van deze burgervergaderingen vormen de basis van het Klimaatplan.

Deze participatieve werking deed een (h)echte en gemotiveerde groep Koekelbergenaars ontstaan.

De resultaten van de klimaatraad zijn binnenkort beschikbaar op deze pagina.

 

  1. Goedkeuring klimaatactieplan en uitvoering

Zodra het klimaatactieplan is aangenomen, moet het worden uitgevoerd en gecontroleerd. Het is een echte routekaart naar koolstofneutraliteit tegen 2050.

Het is nu meer dan ooit duidelijk: Koekelberg werkt samen met u aan de ecologische overgang.

 

Met de steun van Leefmilieu Brussel.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Klimaatactieplan
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 61 (561)
icon email