WAT UW GEMEENTE DOET VOOR HET KLIMAAT

 

Het Burgemeestersconvenant en Agenda 21

Op 13 mei 2019 stemde de gemeenteraad van Koekelberg unaniem voor de klimaatnoodtoestand. In oktober 2019 is de gemeente toegetreden tot het netwerk van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief dat inmiddels de hele wereld bestrijkt en meer dan 10.000 lokale overheden in meer dan 50 landen verenigt. Deze ondertekenende regio's en gemeenten hebben zich ertoe verbonden om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

Als eerste fase van de actie heeft Koekelberg met de hulp van het gewest het Agenda 21-programma uitgevoerd (2019-2020). Zo werd een eerste ronde van burgerraadplegingen georganiseerd over de thema's duurzame ontwikkeling en welzijn in Koekelberg. Het heeft ook geleid tot de oprichting van het "Eco-Team" dat maatregelen neemt rond duurzame ontwikkeling binnen de administratie, zoals het verminderen van afval.

 

Het klimaatactieplan

Vanaf 2022 begint Koekelberg met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een nieuwe stap met als doel binnen de komende twee jaar een klimaatactieplan goed te keuren.

De uitvoering van het plan is in twee fasen verdeeld:

  • Eerste fase: weten waar we staan, stand van zaken

De gemeente tracht de broeikasgasuitstoot binnen haar bestuur en grondgebied in kaart te brengen. Het gaat hierbij om directe emissies zoals energieverbruik en vervoer, maar ook om indirecte emissies zoals afvalproductie.

Bovendien wordt een diagnose van de kwetsbaarheid van onze gemeente voor klimaatverandering uitgevoerd. Het gaat daarbij om blootstelling aan overstromingen en hittegolven.

  • Tweede fase: een duidelijk doel en concrete gezamenlijk genomen acties, opstellen van een actieplan

Op basis van de resultaten van de inventarisatie zal een actieplan worden opgesteld via een sterk participatief burgerproces waarbij gestreefd wordt alle inwoners te raadplegen en te betrekken, zodat het klimaatplan zo goed mogelijk inspeelt op de lokale situatie en behoeften.

De gemeente zal een transversale en participatieve aanpak ontwikkelen om ambitieuze, concrete en samenhangende maatregelen en acties uit te werken. Dit zal het Koekelbergs klimaatactieplan vormen.

 

En daarna? Uitvoering en opvolging van het plan

Zodra het klimaatactieprogramma is aangenomen, moet het worden uitgevoerd en gecontroleerd. Het is een echte routekaart naar koolstofneutraliteit tegen 2050. Koekelberg begint aan haar ecologische overgang.

 

Met de steun van Leefmilieu Brussel.

  Twitter share button Facebook share button  
 
Klimaatactieplan
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 600 15 61 (561)
icon email