DUURZAAM WIJKCONTRACT "JACQUET" (2021-2027)

 

Momenteel loopt er in Koekelberg een DWC met bijzondere aandacht voor de wijk ‘Jacquet’. In 2021 zal er een programma van projecten en acties worden opgesteld voor een globaal begrotingsbedrag van € 12,5 miljoen, dit alles met de participatie van de burgers. De uitwerkings- en uitvoeringsfase zal plaatsvinden tussen 2022 en 2025 en de uiteindelijke verwezenlijking ervan in 2026 en 2027.

Een Duurzaam Wijkcontract (DWC) is een programma dat tot doel heeft de levenskwaliteit in een wijk of een buurt te verbeteren. Om dit doel te bereiken worden er verschillende middelen ingezet, zoals het vergroenen van openbare ruimten, het creëren van ontmoetingsruimten, het ondersteunen van sociaal-professionele bedrijven die actief zijn in de eco-bouwsector, enz. Bij het opstellen van het programma wordt er veel belang gehecht aan de participatie van de burgers, uw participatie!

 

Perimeter

Deze perimeter ligt ingesloten tussen de spoorlijn L28, het Zwarte Vijversplein en grote verkeersassen en moet een eigen identiteit krijgen met een kwalitatieve leefomgeving. De wijk kende al meer dan 20 jaar geen wijkcontract meer en blijft sociaaleconomisch sterk prioritair met één van hoogste bevolkingsdichtheden van het Gewest (25.114 inw/km²). Als grote uitdagingen van deze wijk gelden de versterking van de bewoonbaarheid, met nieuwe woningen en buurtvoorzieningen, de teruggave van de openbare ruimte aan de bewoners en het tot rust brengen van het stadsnetwerk. De inrichting van gemeenschapsruimten moet zorgen voor een grotere cohesie en sociale vitaliteit.

DWC Jacquet - Programmakaart 

Burgerdeelname

Wijkcommissie

De actieve deelname van bewoners en verenigingen gebeurt ook via de WC (wijkcommissie). Dit is een commissie die regelmatig toeziet op de opstelling van het programma en de verwezenlijking ervan.

Bij het opstellen van het programma voor het duurzaam wijkcontract roept de gemeente de wijkcommissie bijeen om haar mening te vragen over de buurt en haar prioriteiten, alsook over het project van het duurzaam wijkcontract.

Ze komt minstens 12 - maal bijeen tijdens de uitvoeringsfase van het programma, en daarna eenmaal per jaar tijdens de fase van de uiteindelijke verwezenlijking. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de inwoners, verenigingen en verschillende regionale actoren.

Samenstelling en huishoudelijk reglement 

Algemene vergaderingen

Ze zijn voor iedereen toegankelijk en als zodanig een informele plaats waar men zich kan laten informeren over de voortgang van het duurzame wijkcontract voor de bewoners en gebruikers van de buurt. Tijdens de Algemene Vergaderingen (AV) brengen de bewoners de troeven en de problemen van de wijk naar voren, waardoor de prioriteiten voor de opstelling van het programma kunnen worden bepaald.

Er zullen algemene vergaderingen plaatsvinden tijdens de opstellingsfase van het programma, de vier jaren van uitvoering en de twee jaren van de uiteindelijke verwezenlijking van het duurzame wijkcontract.

 

Nieuws

Definitieve goedkeuring door de Brusselse regering

Op 23 juni 2022 heeft de regering van het Brussels Gewest het programma van het Duurzaam Wijkcontract (DWC) "Jacquet" officieel goedgekeurd, evenals het bijhorende milieueffectenrapport (MER).

Deze fase markeert het einde van de programmeringsfase van het DWC “Jacquet” dat in het begin van 2021 begon.

Vanaf 1 juli gaat de uitvoeringsfase van het DWC van start. Concreet zal deze nieuwe fase voor een periode van 50 maanden lopen en zal deze gericht zijn op de aankoop van terreinen die geen bezit zijn van de gemeente, het aanwijzen van studiebureaus wiens opdracht zal zijn om elk project te definiëren en uit te tekenen en tot slot de lancering van de werven.
Na deze uitvoeringsfase volgt als laatst een implementatiefase van twee jaar en een half, met het oog op het voltooien van de werkzaamheden.

Het is dus de bedoeling om het DWC en de totaliteit van de vastgoedprojecten (ontwikkeling van woningen en lokale voorzieningen) en de heraanleg van de publieke ruimte uiterlijk in 2028 te voltooien.

Tussentijds zullen verschillende sociaaleconomische acties onder leiding van verenigingen of gemeentelijke diensten worden gelanceerd om deze dynamiek te begeleiden, evenals participatieve budgetten waarmee u projecten of evenementen voor uw wijk kunt opzetten! Meer hierover in de volgende nummers van Koekelberg News.
Alle officiële documenten met betrekking tot het DWC “Jacquet” zijn beschikbaar op het gemeentehuis van Koekelberg, Henri Vanhuffelplein nr. 6 of op onze website

Opstellen van het programma – Keuze van het adviesbureau

Het geselecteerde adviesbureau is CityTools SRL. Het heeft al degelijke ervaring met het werken aan een wijkcontract, met alle uitdagingen die dat inhoudt. In het kader van het DWC ‘Jacquet’ zal de eerste opdracht van het bureau (die zal lopen tot einde 2021) bestaan in het opstellen van het programma van de in de buurt uit te voeren projecten, in samenwerking met de wijkcommissie en de gemeente Koekelberg.

Het besluit werd op 5 februari 2021 genomen door het College van burgemeester en schepenen.

 

 

Te raadplegen

23/06/2022 - Wijkcommissie 05 - Voorstelling

16/11/2021 - Algemeen vergadering 03 - Notulen

16/11/2021 - Algemeen vergadering 03 - Voorstelling

26/10/2021 - Wijkcommissie 04 - Notulen

26/10/2021 - Wijkcommissie 04 - Voorstelling

22/06/2021 - Wijkcommissie 03 - Notulen

22/06/2021 - Wijkcommissie 03 - Voorstelling

05/05/2021 - Algemeen vergadering 02 - Notulen

05/05/2021 - Algemeen vergadering 02 - Voorstelling

04/05/2021 - Wijkcommissie 02 - Notulen

04/05/2021 - Wijkcommissie 02 - Voorstelling

16/03/2021 - Wijkcommissie 01 - Notulen

16/03/2021 - Wijkcommissie 01 - Voorstelling

26-27/01/2021 - Algemeen vergadering 01 - Notulen

26-27/01/2021 - Algemeen vergadering 01 - Voorstelling

DWC Jacquet - MER - Niet technische samenvatting

DWC Jacquet - MER

DWC Jacquet - Diagnose

DWC Jacquet - Programma

  Twitter share button Facebook share button  
 

NUTTIGE LINKS

www.wijken.brussels

Stedelijke herwaardering
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg
icon téléphone   02 412 14 09
icon email